Ove Harder Finseth
D E S I G N E R
Ove Harder Finseth

Oslo kulturnatt

September 2016 viser Grev Wedels Plass Auksjoner et utvalg av Oves kreasjoner i Gamle Logen.

Visning fra fredag 16. september “Oslo kulturnatt” kl 20-22 til og med fredag 23. september, hverdager kl 10-17.

Grev Wedels Plass Auksjoner